Be Inspired! CAE - CDRom

Be Inspired! CAE Pe#322;na wersja kursu j#281;zyka angielskiego, przygotowuj#261;cego do zdania egzaminu na certyfikat Certificate in Avdanced English. Program zapewnia od 60 do 100 godzin nauki, 9 lekcji zawieraj#261;cych interaktywne #263;wiczenia oraz 4 godziny nagra#324; profesjonalnych lektorуw. Ka#380;da lekcja zawiera materia#322; przedstawiony w sposуb mo#380;liwie przyst#281;pny i zilustrowany na wielu przyk#322;adach. publisher: Komputer #346;wiat Niezb#281;dnik 5/2008 DVD (Win,Linux etc.)

Tags: , ,

Wednesday, December 31st, 2008 Новости
Привет, посетитель! Здесь ты можешь посмотреть карту нашего сайта!